Aktualności

REJESTRACJA  ELEKTRONICZNA MODELI ZOSTANIE ZAMKNIĘTA W PIATEK O GODZINIE 12 :00, MOŻLIWE BĘDZIE JUŻ TYLKO ZAREJESTROWANIE MODELI NA MIEJSCU PODCZAS FESTIWALU W SOBOTĘ DO GODZINY 12:30 (tu można pobrać kartę zgłoszeniową do wydruku).

 

>>>> REJESTRACJA MODELI NA FESTIWAL MODELARSKI PAPRYKARZ 2018 <<<<

Zapraszamy serdecznie wszystkich modelarzy i miłośników modelarstwa na VIII edycję Szczecińskiego Festiwalu Modelarskiego PAPRYKARZ 2018  o  Puchar Prezydenta Miasta Szczecin oraz  Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – już niedługo tzn 6-7 października w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie.

REGULAMIN FESTIWALU PAPRYKARZ 2018

1. Organizatorem VIII Festiwalu Modelarskiego „Paprykarz 2018” w Szczecinie jest:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie –

. współorganizatorzy:

–  IPMS Polska
Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
Nieformalna grupa SZCZECIŃSKI PAPRYKARZ MODELARSKI

2. TERMIN I MIEJSCE
06 – 07.10.2018, Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, ulica Niemierzyńska18A .

3. CELE I ZADANIA KONKURSU
– Promocja Województwa Zachodniopomorskiego i miasta Szczecin;
– Popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży;
– Pobudzenie zainteresowanie historią;
– Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności manualnych;
– Wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz integracja środowiska modelarskiego z różnych regionów kraju i zagranicy.

4. Festiwal ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni,
zrzeszenia, modelarnie oraz kluby z kraju jak i zagranicy. Liczba modeli oraz wiek
uczestników są nieograniczone.

5. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE
Festiwal obejmuje rywalizację w następujących obszarach:
– modele plastikowe;
– modele kartonowe; (bez podziału na waloryzowane i standard)
– modele FREESTYLE

Modele FREESTYLE to modele dowolnych rzeczywistych obiektów, maszyn,
urządzeń, środków lokomocji, wykonane od podstaw z dowolnych materiałów.

6. W ramach festiwalu odbędą się także :
– festiwal tematyczny modeli plastikowych – ” 100 lecie odzyskania niepodległości” w którym mogą startować modele zawierające się w ramach czasowych I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. (oddzielny regulamin)
– festiwal tematyczny dla modeli kartonowych p.t. ” Wojna na froncie zachodnim 1939-1945″ (oddzielny regulamin)

Dodatkowym kryterium oceny prac modelarskich będzie „100lecie Polskiej broni pancernej” z okazji której, wyróżniony specjalną nagrodą zostanie najlepszy model sprzętu pancernego używanego w WP i w barwach WP w ciągu tych 100 lat.  (Modele te nie nie  muszą być dodatkowo zgłaszane).

7. Grupy wiekowe:
do 18 lat – junior (J)
– powyżej 18 lat – senior (S)

8. Do festiwalu mogą być zgłaszane modele wykonane z kartonu i z plastiku, oraz z innych
materiałów. Zgłoszony model musi być wykonany własnoręcznie przez modelarza. W
przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłaszanego modelu organizatorzy zastrzegają
sobie prawo do wyjaśnienia ich z modelarzem i wydania decyzji o ewentualnym
wykluczeniu modelu z rywalizacji.

9. W festiwalu nie mogą brać udziału modele które zdobyły wyróżnienia na poprzednich
edycjach PAPRYKARZA . Modele które zdobyły na poprzednich edycjach PAPRYKARZA
wyróżnienia mogą być prezentowane jedynie w charakterze wystawowym razem z modelami organizatorów.

10. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli. W klasyfikacji ogólnej będzie
uwzględniany jedynie najlepszy model uczestnika w danej klasie. Modele w każdej klasie zostaną ocenione w przypadku zgłoszenia modeli przez co najmniej 3 różnych modelarzy. W przypadku zbyt małej ilości (poniżej 3) wystawionych modeli w klasie, organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do łączenia klas lub przesuwania modeli do klas/kategorii słabiej
obsadzonych oraz do podjęcia decyzji o nie rozegraniu danej klasy. Zgłoszenie modelu oznacza akceptację regulaminu festiwalu PAPRYKARZ 2018

11. Komisje sędziowskie mają prawo przesunięcia do właściwej klasy lub kategorii modeli
zgłoszonych przez modelarzy błędnie. Decyzja sędziów jest ostateczna i nie podlega
zażaleniu ..

12. Modele zgłoszone do rywalizacji oceniają komisje sędziowskie powołane przez
organizatorów FESTIWALU. Ocena modeli w części festiwalowej odbywać się będzie na
zasadzie „podoba się lub nie”. Komisje przy ocenie biorą pod uwagę estetykę , stopień
trudności i dokładność wykonania modeli. W części tematycznej modele będą oceniane na podstawie oddzielnego regulaminu.

13. KLASY FESTIWALOWE

KLASY FESTIWALOWE ( UWAGA !!! – Podział na klasy może jeszcze ulec zmianie)

MODELE KARTONOWE

(KS1) Samoloty śmigłowe jednosilnikowe – (junior/senior)
(KS2) Samoloty śmigłowe wielosilnikowe – (junior/senior)
(KS3) Samoloty odrzutowe i szybowce – (junior/senior)
(KH) Helikoptery – (junior/senior)
(KO1) Okręty i statki – (junior/senior)
(KO2) Okręty podwodne i flota rzeczna (junior/senior)
(KZ) Żaglowce – (junior/senior)
(KPK) Pojazdy wojskowe kołowe – (junior/senior)
(KPG) Pojazdy wojskowe gąsienicowe – (junior/senior)
(KPC) Pojazdy cywilne – (junior/senior)
(KA) Artyleria (junior/senior)
(KB) Budowle – (junior/senior)
(KPsz) Pojazdy szynowe – (junior/senior)
(KPKiF) Pojazdy kosmiczne i fantazyjne – (junior/senior)
(KD) Dioramy – (junior/senior)
(KF) Figurki – (junior/senior)
(WTF) Wszystko inne co nas mile zaskoczy (Inne) (junior/senior)

MODELE PLASTIKOWE
(Pkk) kolekcje modeli – (min. 3 modele powiązane tematycznie)
(PS0m) samoloty do 1921 skala 1/72 i mniejsze (klasa łączona)
(PS0d) samoloty do 1921 skala 1/48 i większe (klasa łączona)
(PS1m) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/72 i mniejsze (junior/senior)
(PS1s) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/48 (junior/senior)
(PS1d) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/32 i 1/24 (junior/senior)
(PS2m) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/72 i mniejsze (junior/senior)
(PS2s) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/48 (junior/senior)
(PS2d) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/32 i 1/24 (junior/senior)
(PSM) Śmigłowce wszystkie skale (junior/senior)
(PSC) Samoloty cywilne wszystkie skale – kategoria łączona
(PG1) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/72 i mniejsze  (junior/senior)
(PG2) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/35 i 1/48 i większe (junior/senior)
(PK1) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/72 i mniejsze (junior/senior)
(PK2) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/35 i 1/48 i większe (junior/senior)
(PA) Artyleria i urządzenia wojskowe bez własnego napędu wszystkie skale – kat łączona
(PSamO) Cywilne samochody osobowe – kategoria łączona
(PSamC) Cywilne samochody ciężarowe i pojazdy techniczne – kategoria łączona
(PM) Motocykle – kategoria łączona
(PD) Dioramy (junior/senior)
(PSTm) Statki i okręty w skali ≤1/350 – kategoria łączona
(PSTd) Statki i okręty w skali ≥ 1/351 – kategoria łączona
(PSz) Modele szynowe- kategoria łączona
(PMin) Modele inne – kategoria łączona
(F) Figurki – kategoria łączona
(P) Popiersia – kategoria łączona
(FR) Modele FREESTYLE Klasa łączona, bez podziału na skale

Wystawa tematyczna modeli kartonowych „wojna na froncie zachodnim 1939-1945”

P – pojazdy/ artyleria

S – samoloty

O – okręty

Festiwal tematyczny modeli plastikowych „100lecie odzyskania niepodległości”

PP – pojazdy / artyleria

PS – samoloty

PO – okręty

 1. Wymagania dotyczące dokumentacji:
  – w klasie FREESTYLE wymagana jest uproszczona dokumentacja – w postaci planu,
  rysunku, bądź zdjęcia ukazującego pierwowzór na którym oparto wykonanie modelu.
  – do pozostałych klas modeli nie jest wymagana dokumentacja.

15. Uczestnicy festiwalu i części konkursowej wnoszą opłatę startową w postaci wykupu cegiełek TPD w wysokości 5 zł od uczestnika za pierwszy model i 2 zł za każdy następny. Z opłat startowych zwolnieni są juniorzy i młodzicy oraz modelarze i modele nie uczestniczący w rywalizacji (wystawowe)

16. Organizatorzy nie mogą wystawiać modeli do rywalizacji a jedynie w prezentacji
wystawowej. W przypadku sędziów zakaz wystawiania modeli do rywalizacji dotyczy
tylko klasy, w której sędziują.

17. W poszczególnych klasach i kategoriach przyznawane będą wyróżnienia równorzędne w ilości od 1 do max. 5, w zależności od ilości modeli w klasie i poziomu ich wykonania. W ramach wyróżnień przewidziane są nagrody w postaci medalu i dyplomu oraz ew. nagrody rzeczowe.

18. Każdy junior i młodzik niezależnie od uzyskanego wyróżnienia otrzyma dyplom uczestnictwa w festiwalu.

19. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.

20. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, a jedynie proponują najlepsze miejsca
noclegowe.

21. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia modeli oraz Uczestników.

22. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.

23. Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny.

24. Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród uczestnikom nieobecnym na zamknięciu
festiwalu i wręczeniu nagród.

25. Interpretacja zapisów regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom i jest ostateczna.

REGULAMIN FESTIWALU TEMATYCZNEGO DLA MODELI PLASTIKOWYCH

Festiwal Tematyczny  p.t. 100 lecie odzyskania niepodległości

 • Do Festiwalu tematycznego mogą być wystawione modele plastikowe i żywiczne przedstawiające  pojazdy, samoloty, okręty lub  inny sprzęt,  w każdej skali w jakiej zostały wykonane. Warunkiem udziału w  rywalizacji  jest związek aby model przedstawiał sprzęt  z okresu I wojny światowej oraz  wojny polsko-bolszewickiej.
 • Warunkiem uczestnictwa w festiwalu tematycznym jest wcześniejsze zgłoszenie modelu (na zasadach opisanych w Regulaminie Ogólnym)
 • Modele Festiwalu Tematycznego będą podzielone na następujące klasy:

       PP –  pojazdy/artyleria

       PS – samoloty

       PO – okręty

 • W każdej z klas zostaną przyznane po trzy wyróżnienia
 • Ocena modeli dokonana będzie przez organizatora i odbywać się będzie na zasadzie „podoba się – nie podoba”.
 • Organizatorzy nie mogą zgłaszać modeli do rywalizacji Festiwalu Tematycznego
 • Modele biorące udział w Festiwalu Tematycznym nie biorą udziału w rywalizacji ogólnej festiwalu
 • W rywalizacji tematycznej mogą brać udział wszyscy modelarze bez względu na wiek.

   Ilość modeli wystawionych przez jednego zawodnika jest nieograniczona przypadku wystawiania większej ilości modeli przez jednego zawodnika, ocenie podlegać będzie najlepszy z nich w każdej kategorii tematycznej.

 • W Festiwalu Tematycznym mogą brać udział modele nagrodzone na wcześniejszych edycjach Festiwalu PAPRYKARZ
 • Nie jest wymagana dokumentacja modelu.
 • Prezentowany model powinien umożliwiać sędziom bezpieczne obejrzenie go ze wszystkich stron.
 • Modelarze prezentujący swoje modele w gablotach, mogą być poproszeni o ich demontaż na czas trwania oceny.
 • Uczestnicy wystawy tematycznej dokonują opłat za modele na zasadach wymienionych w Regulaminie Ogólnym Festiwalu.
 • Pozostałe kwestie niewymienione w Regulaminie Festiwalu Tematycznego, reguluje Regulamin Ogólny Festiwalu.PAPRYKARZ 2018
 • Zgłoszenie modelu do Festiwalu Tematycznego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu

 

REGULAMIN Wystawy Tematycznej  „Wojna zimowa i front wschodni 1939-1945”

1. W ramach wystawy tematycznej rozegrany zostanie festiwal modeli kartonowych.

2. Modele wystawiane na wystawie tematycznej będą podzielone na klasy:

     P  –  pojazdy wojskowe (kołowe i gąsienicowe, artyleria);

     S  – samoloty

    O – okręty i statki.

3. W każdej z klas zostaną przyznane wyróżnienia, uhonorowane dyplomami i medalami. Przewidziane są również nagrody rzeczowe.

4. Do wystawy mogą być zgłoszone modele przedstawiające pojazdy, samoloty, okręty i inny sprzęt, reprezentujące sprzęt bojowy walczących stron, mieszczący się w ramach czasowych zawartych w temacie wystawy.

5. Organizator powoła sędziego głównego wystawy tematycznej, oraz co najmniej trzech  sędziów do oceny modeli.

6. Ocena modeli przeprowadzona zostanie na zasadzie ,,podoba się, nie podoba się”.

7. Modele kartonowe zostaną ocenione bez podziału na klasy standard i waloryzowane.

8. Organizatorzy nie mogą zgłaszać modeli do konkursu, a jedynie prezentować je jako    wystawowe

9. Warunkiem uczestnictwa w wystawie tematycznej jest wcześniejsze zgłoszenie modelu. (na zasadach opisanych w Regulaminie Ogólnym)

10. Modele biorące udział w wystawie tematycznej nie biorą udziału w festiwalu ogólnym modeli kartonowych.
11. W wystawie mogą brać udział wszyscy modelarze bez względu na wiek. Nie ma podziału na kategorie wiekowe

12. Ilość modeli wystawionych przez jednego zawodnika jest nieograniczona. W przypadku wystawiania większej ilości modeli przez jednego zawodnika, ocenie podlegać będzie najlepszy z nich.

13. W wystawie mogą brać udział modele nagrodzone na wcześniejszych edycjach Festiwali.

14. Nie jest wymagana dokumentacja modelu.

15. Prezentowany model powinien umożliwiać komisji bezpieczne obejrzenie go ze  wszystkich stron.

16. Modelarze prezentujący swoje modele w gablotach, będą proszeni o ich demontaż na  czas trwania konkursu.

17. Uczestnicy wystawy tematycznej dokonują opłat za modele na zasadach wymienionych w Regulaminie Ogólnym Festiwalu.

18. Pozostałe kwestie niewymienione w Regulaminie Wystawy Tematycznej, reguluje  Regulamin Ogólny Festiwalu.

19. Zgłoszenie modelu do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu