Aktualności

 

Rejestracja modeli na Festiwal Modelarski PAPRYKARZ 2017

Modele kartonowe rejestrujemy wypełniając formularz po kliknięciu przycisku poniżej.

Modele plastikowe oraz freestyle rejestrujemy wypełniając formularz po kliknięciu przycisku poniżej.

Modele na wystawę tematyczną modeli kartonowych „Wojna zimowa i front wschodni 1939-1945″ rejestrujemy poniżej.

Modele na wystawę tematyczną modeli plastikowych „Syberyjska zima” rejestrujemy poniżej.

Prosimy poprawnie wypełniać formularze zgłoszeniowe celem uniknięcia późniejszych nieporozumień, szczególnie proszę zwrócić uwagę na kategorie w której rejestrujemy model, pytania proszę kierować na e-mail: paprykarze.szczecin@wp.pl.

 

UWAGA !!!

Dla miłośników fantastyki mamy dobrą wiadomość:
Muzeum Techniki i Komunikacji ufundowało specjalną, ciekawą nagrodę dla najlepszego modelu prezentującego transformersa w wydaniu polskim ( czyli musi być widać że powstał z samochodu produkcji polskiej np małego fiata albo np żuka czy syrenki lub innej takiej konstrukcji).

Tak więc modelarze popuśćcie wodze fantazji i do dzieła !

 

Zapraszamy na tegoroczną edycję festiwalu.

 

Do festiwalu coraz bliżej, czas więc na informacje organizacyjne takie jak plan festiwalu oraz stosowne regulaminy :

Program festiwalu

SOBOTA – 7 X

godz. 8-12.30 – przyjmowanie modeli na festiwal

godz 13.00 – uroczyste otwarcie festiwalu

godz 13.30 – 18.00 – zwiedzanie wystawy, giełda modelarska, prezentacja grup rekonstrukcyjnych, zwiedzanie miasta dla uczestników festiwalu,

godz. 14.00– 18.00 ocena modeli przez sędziów

godz. 17-19 występ zespołu muzycznego 5 pułku inżynieryjnego

godz. 19.00 wieczór integracyjny

NIEDZIELA – 8 X

godz. 9.00 – zwiedzanie wystawy dla modelarzy,

godz. 10.00 zwiedzanie wystawy przez publiczność, giełda modelarska, warsztaty modelarskie dla dzieci

godz. 13.00 wręczenie nagród

godz. 14.00 zakończenie festiwalu

 

Poniżej regulamin ogólny festiwalu oraz regulaminy wystaw tematycznych dla modeli plastikowych oraz kartonowych;

REGULAMIN FESTIWALU PAPRYKARZ 2017

1. Organizatorem V Festiwalu Modelarskiego „Paprykarz 2017” w Szczecinie jest: – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie – . współorganizatorzy:

 

 • IPMS Polska – Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie;
 • Nieformalna grupa SZCZECIŃSKI PAPRYKARZ MODELARSKI

2. TERMIN I MIEJSCE 07 – 08.10.2017, Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, ulica Niemierzyńska18A .

3. CELE I ZADANIA KONKURSU – Promocja Województwa Zachodniopomorskiego i miasta Szczecin; – Popularyzacja modelarstwa wśród młodzieży; – Pobudzenie zainteresowanie historią; – Kształtowanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności manualnych; Wymiana doświadczeń pomiędzy modelarzami oraz integracja środowiska modelarskiego z różnych regionów kraju i zagranicy.

4. Festiwal ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni, zrzeszenia, modelarnie oraz kluby z kraju jak i zagranicy. Liczba modeli oraz wiek uczestników są nieograniczone.

5. POSTANOWIENIA REGULAMINOWE Festiwal obejmuje rywalizację w następujących obszarach: – modele plastikowe; – modele kartonowe; (bez podziału na waloryzowane i standard) – modele FREESTYLE Modele FREESTYLE to modele dowolnych rzeczywistych obiektów, maszyn, urządzeń, środków lokomocji, wykonane od podstaw z dowolnych materiałów.

6. W ramach festiwalu odbędą się także : – festiwal tematyczny modeli plastikowych – „syberyjska zima” skala dowolna (oddzielny regulamin) – festiwal tematyczny dla modeli kartonowych p.t. ,, Wojna zimowa i front wschodni 1939-1945” (oddzielny regulamin)

7. Grupy wiekowe: do 18 lat – junior (J) – powyżej 18 lat – senior (S)

8. Do festiwalu mogą być zgłaszane modele wykonane z kartonu i z plastiku, oraz z innych materiałów. Zgłoszony model musi być wykonany własnoręcznie przez modelarza. W przypadku wątpliwości co do autorstwa zgłaszanego modelu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyjaśnienia ich z modelarzem i wydania decyzji o ewentualnym wykluczeniu modelu z rywalizacji.

9. W festiwalu nie mogą brać udziału modele które zdobyły wyróżnienia na poprzednich edycjach PAPRYKARZA . Modele które zdobyły na poprzednich edycjach PAPRYKARZA wyróżnienia mogą być prezentowane jedynie w charakterze wystawowym razem z modelami organizatorów.

10. Każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę modeli. W klasyfikacji ogólnej będzie uwzględniany jedynie najlepszy model uczestnika w danej klasie. Modele w każdej klasie zostaną ocenione w przypadku zgłoszenia modeli przez co najmniej 3 różnych modelarzy. W przypadku zbyt małej ilości (poniżej 3) wystawionych modeli w klasie, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia klas lub przesuwania modeli do klas/kategorii słabiej obsadzonych oraz do podjęcia decyzji o nie rozegraniu danej klasy. Zgłoszenie modelu oznacza akceptację regulaminu festiwalu PAPRYKARZ 2017

11. Komisje sędziowskie mają prawo przesunięcia do właściwej klasy lub kategorii modeli zgłoszonych przez modelarzy błędnie. Decyzja sędziów jest ostateczna i nie podlega zażaleniu .

12. Modele zgłoszone do rywalizacji oceniają komisje sędziowskie powołane przez organizatorów FESTIWALU. Ocena modeli w części festiwalowej odbywać się będzie na zasadzie „podoba się lub nie”. Komisje przy ocenie biorą pod uwagę estetykę , stopień trudności i dokładność wykonania modeli. W części tematycznej modele będą oceniane na podstawie oddzielnego regulaminu.

13.  KLASY FESTIWALOWE

MODELE KARTONOWE

 • (KS1) Samoloty śmigłowe jednosilnikowe – (junior/senior)
 • (KS2) Samoloty śmigłowe wielosilnikowe – (junior/senior)
 • (KS3) Samoloty odrzutowe i szybowce – (junior/senior)
 • (KH) Helikoptery – (junior/senior)
 • (KO1) Okręty i statki bojowe – (junior/senior)
 • (KO2) Okręty podwodne (junior/senior)
 • (KO3) Statki cywilne i flota rzeczna – (junior/senior)
 • (KZ) Żaglowce – (junior/senior)
 • (KPK) Pojazdy wojskowe kołowe – (junior/senior)
 • (KPG) Pojazdy wojskowe gąsienicowe – (junior/senior)
 • (KPC) Pojazdy cywilne – (junior/senior)
 • (KB) Budowle – (junior/senior)
 • (KPsz) Pojazdy szynowe – (junior/senior)
 • (KPKiF) Pojazdy kosmiczne i fantazyjne – (junior/senior)
 • (KD) Dioramy – (junior/senior)
 • (KF) Figurki – (junior/senior)
 • (WTF) Wszystko inne co nas mile zaskoczy (Inne) (junior/senior)

MODELE PLASTIKOWE

 • (Pkk) kolekcje modeli – (min. 3 modele powiązane tematycznie)
 • (PS0m) samoloty do 1921 skala 1/72 (klasa łączona)
 • (PS0d) samoloty do 1921 skala 1/48 (klasa łączona)
 • (PS1m) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/72 (junior/senior)
 • (PS1s) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/48 (junior/senior)
 • (PS1d) Samoloty wojskowe śmigłowe skala 1/32 i 1/24 (junior/senior)
 • (PS2m) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/72 (junior/senior)
 • (PS2s) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/48 (junior/senior)
 • (PS2d) Samoloty wojskowe odrzutowe skala 1/32 i 1/24 (junior/senior)
 • (PSM) Śmigłowce wszystkie skale (junior/senior)
 • (PSC) Samoloty cywilne wszystkie skale – kategoria łączona
 • (PG1) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/72 (junior/senior)
 • (PG2) Pojazdy wojskowe gąsienicowe skala 1/35 i 1/48 (junior/senior)
 • (PK1) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/72 (junior/senior)
 • (PK2) Pojazdy wojskowe kołowe skala 1/35 i 1/48 (junior/senior)
 • (PA) Artyleria i urządzenia wojskowe bez własnego napędu wszystkie skale – kat łączona
 • (PSamO) Cywilne samochody osobowe – kategoria łączona
 • (PSamC) Cywilne samochody ciężarowe i pojazdy techniczne – kategoria łączona
 • (PM) Motocykle – kategoria łączona
 • (PD) Dioramy (junior/senior)
 • (PSTm) Statki i okręty w skali ≤1/350 – kategoria łączona
 • (PSTd) Statki i okręty w skali ≥ 1/351 – kategoria łączona
 • (PSz) Modele szynowe- kategoria łączona
 • (PMin) Modele inne – kategoria łączona
 • (F) Figurki – kategoria łączona
 • (P) Popiersia – kategoria łączona

 

 • MODELE FREESTYLE (FR) Klasa łączona, bez podziału na skale

14. Wymagania dotyczące dokumentacji: – w klasie FREESTYLE wymagana jest uproszczona dokumentacja – w postaci planu, rysunku, bądź zdjęcia ukazującego pierwowzór na którym oparto wykonanie modelu. – do pozostałych klas modeli nie jest wymagana żadna dokumentacja.

15. Uczestnicy festiwalu i części konkursowej wnoszą opłatę startową w postaci wykupu cegiełek TPD w wysokości 5 zł od uczestnika za pierwszy model i 2 zł za każdy następny. Z opłat startowych zwolnieni są juniorzy i młodzicy oraz modelarze i modele nie uczestniczący w rywalizacji (wystawowe)

16. Organizatorzy nie mogą wystawiać modeli do rywalizacji a jedynie w prezentacji wystawowej. W przypadku sędziów zakaz wystawiania modeli do rywalizacji dotyczy tylko klasy, w której sędziują.

17. W poszczególnych klasach i kategoriach przyznawane będą wyróżnienia równorzędne w ilości od 1 do max. 5, w zależności od ilości modeli w klasie i poziomu ich wykonania. W ramach wyróżnień przewidziane są nagrody w postaci medalu i dyplomu oraz ew. nagrody rzeczowe.

18. Każdy junior i młodzik niezależnie od uzyskanego wyróżnienia otrzyma dyplom uczestnictwa w festiwalu.

19. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne.

20. Organizatorzy nie zapewniają noclegu, a jedynie proponują najlepsze miejsca noclegowe.

21. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia modeli oraz Uczestników.

22. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia.

23. Przyjazd uczestników odbywa się na koszt własny.

24. Organizatorzy nie przewidują wysyłki nagród uczestnikom nieobecnym na zamknięciu festiwalu i wręczeniu nagród.

25. Interpretacja zapisów regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom i jest ostateczna.

 

WYSTAWA TEMATYCZNA KARTONOWA

REGULAMIN

Wystawy Tematycznej „Wojna zimowa i front wschodni 1939-1945”

 

 1. W ramach wystawy tematycznej rozegrany zostanie festiwal modeli kartonowych.
 2. Modele wystawiane na wystawie tematycznej będą podzielone na klasy:

– WT P – pojazdy wojskowe (kołowe i gąsienicowe, artyleria);

– WT S – samoloty

– WT O – okręty i statki.

 1. W każdej z klas zostaną przyznane wyróżnienia, uhonorowane dyplomami i medalami. Przewidziane są również nagrody rzeczowe.
 2. Do wystawy mogą być zgłoszone modele przedstawiające pojazdy, samoloty, okręty i inny sprzęt, reprezentujące sprzęt bojowy walczących stron, mieszczący się w ramach czasowych zawartych w temacie wystawy.
 3. Organizator powoła sędziego głównego wystawy tematycznej, oraz co najmniej trzech sędziów do oceny modeli.
 4. Ocena modeli przeprowadzona zostanie na zasadzie ,,podoba się, nie podoba się”.
 5. Modele kartonowe zostaną ocenione bez podziału na klasy standard i waloryzowane.
 6. Organizatorzy nie mogą zgłaszać modeli do konkursu, a jedynie prezentować je jako wystawowe.
 7. Warunkiem uczestnictwa w wystawie tematycznej jest wcześniejsze zgłoszenie modelu. (na zasadach opisanych w Regulaminie Ogólnym)
 8. Modele biorące udział w wystawie tematycznym nie biorą udziału w odrębnym konkursie modeli kartonowych.
 9. W wystawie mogą brać udział wszyscy modelarze bez względu na wiek. Nie ma podziału na kategorie wiekowe.
 10. Ilość modeli wystawionych przez jednego zawodnika jest nieograniczona. W przypadku wystawiania większej ilości modeli przez jednego zawodnika, ocenie podlegać będzie najlepszy z nich.
 11. W wystawie mogą brać udział modele nagradzane na wcześniejszych edycjach Festiwali.
 12. Nie jest wymagana dokumentacja modelu.
 13. Prezentowany model powinien umożliwiać komisji bezpieczne obejrzenie go ze wszystkich stron.
 14. Modelarze prezentujący swoje modele w gablotach, będą proszeni o ich demontaż na czas trwania oceny.
 15. Uczestnicy wystawy tematycznej dokonują opłat za modele na zasadach wymienionych w Regulaminie Ogólnym Festiwalu.
 16. Pozostałe kwestie niewymienione w Regulaminie Wystawy Tematycznej, reguluje Regulamin Ogólny Festiwalu.
 17. Zgłoszenie modelu do konkursu oznacza akceptację postanowień regulaminu

Pytania na temat wystawy tematycznej prosimy kierować na adres: j.cholewa@op.pl

 

WYSTAWA TEMATYCZNA PLASTIKOWA

REGULAMIN

Festiwal Tematyczny p.t. „Syberyjska zima”

 

 • Do Festiwalu tematycznego mogą być wystawione modele plastikowe i żywiczne przedstawiające pojazdy, samoloty, lub inny sprzęt, oraz dioramy, w każdej skali w jakiej zostały wykonane. Warunkiem udziału w rywalizacji jest związek tematyczny z obszarem euroazjatyckim i zimą, niezależnie od okresu historycznego.
 • Warunkiem uczestnictwa w festiwalu tematycznym jest wczesniejsze zgłoszenie modelu (na zasadach opisanych w Regulaminie Ogólnym)
 • Modele Festiwalu Tematycznego będą podzielone na następujące klasy:

A1 – pojazdy

A2 – samoloty

A3 – pozostałe

 • W każdej z klas zostaną przyznane po trzy wyróżnienia
 • Ocena modeli dokonana będzie przez organizatora i odbywać się będzie na zasadzie „podoba się – nie podoba”.
 • Organizatorzy nie mogą zgłaszac modeli do rywalizacji Festiwalu Tematycznego
 • Modele biorące udział w Festiwalu Tematycznym nie biorą udziału w rywalizacji ogólnej festiwalu
 • W rywalizacji tematycznej mogą brać udział wszyscy modelarze bez względu na wiek.
 • Ilość modeli wystawionych przez jednego zawodnika jest nieograniczona.W przypadku wystawiania wiekszej ilości modeli przez jednego zawodnika, ocenie podlegać będzie najlepszy z nich w każdej kategorii tematycznej.
 • W Festiwalu Tematycznym mogą brac udział modele nagrodzane na wczesniejszych edycjach Festiwalu PAPRYKARZ
 • Nie jest wymagana dokumentacja modelu.
 • Prezentowany model powinien umożliwiać sędziom bezpieczne obejrzenie go ze wszystkich stron.
 • Modelarze prezentujący swoje modele w gablotach, mogą być poproszeni o ich demontaż na czas trwania oceny.
 • Uczestnicy wystawy tematycznej dokonują opłat za modele na zasadach wymienionych w Regulaminie Ogólnym Festiwalu.
 • Pozostałe kwestie niewymienione w Regulaminie Festiwalu Tematycznego, reguluje Regulamin Ogólny Festiwalu.PAPRYKARZ 2017
 • Zgłoszenie modelu do Festiwalu Tematycznego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu

 

 

 

 

 

Wkrótce więcej informacji …..